Rompertje met tekst * Zwangerschap aankondigen * Altijd een uniek cadeau * Cadeautjes met eigen tekst
stamp

Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van www.maisonmarcella.nl, is het mogelijk dat de informatie die op www.maisonmarcella.nl wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.maisonmarcella.nl 

De informatie verspreidt door maison marcella is bedoeld om informatie te verstrekken. De informatie op deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. www.maisonmarcella.nl betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. www.maisonmarcella.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie en diensten op deze website.  

www.maisonmarcella.nl sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade ontstaan doordat de door ons geleverde producten:

Op hiervoor onbestemde ondergronden wordt gemonteerd. Op eigendom van derden wordt gemonteerd. Onrechtmatig wordt verwerkt.  

www.maisonmarcella.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade op lichamelijk of materieel / immaterieel vlak, die het gevolg zou zijn van verkeerd gebruik van de door ons verkochte producten. 

www.maisonmarcella.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan bij opbrengen of verwijderen van onze stickers. Op pas geschilderde, behangen, en geschilderde behangen muren kan schade ontstaan doordat de verf c.q. behang nog niet uitgehard is. Neem geen risico en robeer op een onopvallende plek schilderstape te plakken en kijk bij het verwijderen van de tape of de verf meekomt, is dit het geval dan kunt u onze stickers nog niet bevestigen. 

Copyright ©

Op alle ontwerpen en foto's van www.maisonmarcella.nl heerst auteursrecht. Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Maison Marcella niet toegestaan teksten, ontwerpen, informatie, beeldmateriaal en/of foto's die worden verstrekt via www.maisonmarcella.nl op enigerlei wijze te kopiëren of verspreiden.

Het auteursrecht op deze website berust bij www.maisonmarcella.nl of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan www.maisonmarcella.nl. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming www.maisonmarcella.nl

Op alle ontwerpen en foto's van www.maisonmarcella.nl heerst auteursrecht. Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van www.maisonmarcella.nl niet toegestaan, ontwerpen, informatie, beeldmateriaal en/of foto's die worden verstrekt via www.maisonmarcella.nl op enigerlei wijze te kopiëren of verspreiden. Niets uit de tekst, foto's of grafische voorstelling(en) mag openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, verspreid of aan derden verstrekt, behoudens de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming daartoe van maisonmarcella.nl. Eveneens is het gebruiker niet toegestaan om de inhoud van deze website te gebruiken voor een ander doel dan waar deze voor is bestemd. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, berusten bij maisonmarcella.nl. 

Als u tekstuele artikelen of afbeeldingen op onze site ziet die vallen onder het auteursrecht of copy-recht, meld dit dan via de mail of telefonisch en wij zorgen, indien aangetoond, dat dit artikel direct wordt verwijderd van onze site. Onze artikelen zijn te goeder trouw geplaatst in onze webshop en wij kunnen deze helaas niet controleren via een databank (auteursrecht) of er enige vorm van copy-rechten op rusten. www.maisonmarcella.nl kan hiervoor dan ook niet aansprakelijk worden gesteld. Als u tekstuele artikelen of afbeeldingen op onze site ziet die vallen onder het auteursrecht of copy-rechten op berusten, meld dit dan via de mail of telefonisch en wij zorgen, indien aangetoond, dat dit artikel direct wordt verwijderd van onze site. Onze artikelen zijn te goeder trouw ontworpen en wij kunnen deze helaas niet controleren via een databank (auteursrecht) of er enige vorm van copy-rechten op rusten. www.maisonmarcella.nl kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 

Zelf eigen teksten maken:  Wij zijn niet aansprakelijk voor zelf gemaakte teksten waar copyright of auteursrechten op zijn afgegeven, de klant zal zelf verantwoordelijk zijn voor het ontwerp welke is opgemaakt in onze tekstmodule. Of wanneer een eigen gemaakt digitaal bestand aangeleverd is en besteld. Indien u ons materiaal opstuurt en een opdracht geeft om dit verder te verwerken, wordt hierdoor verondersteld dat er geen auteursrechten worden geschonden. 

De auteursrechthebbende van de ontwerpen van onze producten is www.maisonmarcella.nl. Elke reproductie, te bewerken of ander gebruik van de ontwerpen voor commerciële doeleinden is in strijd met het auteursrecht en is verboden. Als u uw eigen ontwerp levert voor de productie van een muursticker dient u ervoor te zorgen dat u bevoegd bent om dat te doen. U moet garanderen dat de afbeeldingen t.b.v. de muursticker door u gebruikt mogen worden en dat de muursticker die wij met uw afbeeldingen zullen produceren voor prive-gebruik zal worden gebruikt. Wij behouden ons het recht voor om de productie af te wijzen wanneer de afbeelding illegaal geproduceerd is of als er een reden is om te vermoeden dat de productie de rechten van derden zou kunnen schaden. In geval van overtreding van de wetten op het auteursrecht of andere industriële eigendomsrechten van derde partijen samenhangend met het gebruik van een koper, zal de koper de verkoper vrijwaren van alle claims die de oorspronkelijke eigenaar eventueel zal handhaven. 

Onze klanten bieden wij de mogelijkheid om eigen teksten te maken. Wij weten niet of deze teksten auteursrechtelijk beschermd zijn. Soms is een tekst zo mooi dat wij die graag in onze shop plaatsen, hiervoor vragen wij toestemming van de klant of zoeken wij uit wie de auteur is.  

Het kan echter voor komen dat wij, ondanks speurwerk op het internet (google etc) er niet achter komen of het betreffende gedicht auteursrechtelijk is beschermd. www.maisonmarcella.nl kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld in welke vorm dan ook. Bent u echter de eigenaar/auteur van een muurtekst en wenst u uw muurtekst hier niet te zien, bel ons en wij zorgen ervoor dat het artikel uit ons assortiment verdwijnt! 

Let op de foto`s mogen niet gekopieerd worden deze zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van de auteur worden gebruikt!

Prijswijzigingen voorbehouden

De collectie wijzigt regelmatig, het kan dus voorkomen dat sommige artikelen niet meer zichtbaar zijn in de webshop, maar je kunt altijd contact opnemen via info@maisonmarcella.nl

De informatie in deze webshop is bedoeld om informatie te verstrekken. De gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen.

Niets uit de tekst, foto's of grafische voorstelling(en) mag openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, verspreid of aan derden verstrekt, behoudens de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming daartoe van maisonmarcella.nl. Eveneens is het gebruiker niet toegestaan om de inhoud van deze website te gebruiken voor een ander doel dan waar deze voor is bestemd. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, berusten bij maisonmarcella.nl.

bear

Baby Rompertjes Shirtjes & Stickers Eigen Tekst en Naam Bedrukken * zwangerschapsaankondiging * oom en tante * opa en oma * papa en mama

Adres

Maison Marcella

Boechorsthof 39

2201 XM Noordwijk

0648156237

E-mail ons